SAMEIER OG BORETTSLAG

Sameier og borettslag er juridiske bedrifter, men drevet av privatpersoner, ofte på frivillig basis. Ikke alle styremedlemmer vil ha den tekniske innsikten som er nødvendig for å sørge for sikker oppfølging, kontroll og drift av tekniske anlegg for VVS. Derfor har sameier og borettslag ofte behov for rådgivning og opplæring på tekniske anlegg.

Lurer du på hva vi kan hjelpe ditt sameie eller borettslag med? BlueTech VVS as har lang erfaring med å bistå sameier og borettslag med VVS. Send en e-post til post@bluetechvvs.no eller ring 938 54 359, så kan vi gjerne ta en prat om en samarbeidsavtale som dekker deres behov.

Vi får dine VVS-systemer til å fungere godt og sikkert

BlueTech VVS som samarbeidspartner blir styret i sameiet eller borettslaget rustet til å ta gode beslutninger som gir trygge og moderne løsninger for beboerne.
– Vi gir rådgivning på konkrete problemstillinger rundt VVS, vi deler kompetanse og kan også utføre reparasjoner eller oppdateringer på en god og sikker måte når det trengs, sier daglig leder Kjetil Hanssen.
BlueTech VVS kan i tillegg utarbeide viktig (og ofte forsømt) dokumentasjon for eksisterende nye og eldre anlegg.
– For å kunne opprettholde rasjonell drift av tekniske anlegg er korrekt dokumentasjon veldig viktig. Men det er gjerne noe som ikke blir gjort på grunn av manglende kunnskap, forklarer han.

Hva gjør vi for sameier og borettslag?

  • Intern opplæring av styremedlemmer på VVS-anlegg.
  • FDV-utarbeidelse med funksjonsbeskrivelse av eldre anlegg.
  • Service og ettersyn på alle typer varme- og kjøleanlegg, sanitær og sprinkleranlegg.
  • Energieffektivisering (rådgivning eller optimalisering, drift og vedlikehold).
  • Innregulering av varme- og kjøleanlegg.
  • Kontroll av væskekvalitet på vannbårne anlegg (energianlegg, tappevann og rens av væske).
  • Legionella-kontroll.
  • Feilsøking, reparasjon, konverteringer eller nyinstallasjoner av samtlige VVS-tekniske systemer i sameier og borettslag.
  • Utarbeide dokumentasjon for gamle anlegg.

Hva sier våre kunder

Hyggelige medarbeidere som alltid leverer

Majorstuveien 12 i Oslo er en bygård fra slutten av 1950- tallet. Den eldre infrastrukturen har gitt sameiet flere utfordringer med VVS. Styreleder Kurt Eliseussen sier BlueTech VVS alltid leverer etter forventningene.
– Bluetech VVS har dyktige og hyggelige medarbeidere som har levert i henhold til våre forventninger hver gang, uansett om det er mindre eller større oppdrag. Vi er veldig fornøyde med Bluetech VVS as som leverandør og kan trygt anbefale dem, styreleder Kurt Eliseussen.
Han forteller at under oppgraderinger og større utbedringer på både vann- og varmeanlegget, har teamet i BlueTech VVS vært sentrale.
– Sameiet har hatt flere utfordringer hvor det har vært behov for avansert feilsøking, spesielt på varmeanlegget. Her har firmaet vist stor kunnskap og bredde på sitt fagfelt, sier han.
Han forteller at arbeidet BlueTech VVS har utført for sameiet er godt dokumentert, og merking av anlegget er tydelig.
– I tillegg yter de god rådgivning for oss i styret. Det er viktig for driften og planleggingen av vedlikehold i fremtiden, sier Kurt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe ditt sameie eller borettslag? Ta kontakt på post@bluetechvvs.no eller ring Kjetil på 938 54 359.

Spørsmål?

Lurer du på om BlueTech VVS kan være riktig partner for ditt sameie eller borettslag?