Personvernserklæring

«Bluetech VVS as samler inn kontaktinformasjon som oppgis frivillig (Navn, Epost og telefonnummer) for å kunne kontakte potensielle eller eksisterende kunder.

Kontaktinformasjon blir lagret digitalt i bedriftens styringsverktøy, tilgang til opplysningene er begrenset til nøkkelpersonell.

Bluetech VVS as deler ikke personopplysninger med 3dje parter, unntatt Norske myndigheter herunder for eksempel skatteetaten ved prosjekt regnskap i aktive kundeforhold.

Personopplysninger oppbevares så lenge det opprettholdes aktive kundeforhold, herunder i reklamasjonstid etter endt oppdrag, øvrige personopplysninger oppbevares ikke utover første gangs kontakt.

Bluetech VVS as har ikke egne cookies på disse nettsider»