Energieffektivisering og feilsøking for næringsbygg, sameier og borettslag

Energieffektivisering og feilsøking for næringsbygg, sameier og borettslag

Spar penger og miljøet med energieffektivisering

BlueTech VVS hjelper deg å ta gode valg på de riktige energieffektiviseringstiltakene for ditt bygg. Vi utfører energieffektivisering og feilsøking for næringsbygg, sameier og borettslag.
– De høye strømprisene i et kaldt land som Norge, gjør det mer attraktivt enn tidligere å investere i energieffektivisering på eksisterende bygg. I tilegg er det en økt interesse samfunnet for mer bærekraftige løsninger, sier daglig leder for BlueTech VVS, Kjetil Hanssen.
Moderne VVS-løsninger kutter strømutgiftene
Energieffektivisering er med på å kutte energiutgiftene og spare strøm, men det kutter også i CO2-utslipp. Kjetil Hanssen forklarer at VVS-løsninger som er energieffektive (og ikke energityver), er sentrale i å kutte energiutgiftene.
– Derfor begynner bygningseiere og leietakere begynner å bli mer opptatt av at tekniske anlegg er i orden og fungerer som de skal, sier Kjetil.
EU kom i februar 2022 med ny taksonomi-modell, med skjerpede krav til hvilke økonomiske tiltak som klassifiseres som bærekraftige. Sannsynligheten er stor for at taksonomien vil gjelde for flere aktører i bygg- og anleggsbransjen i nær fremtid.
– Dette i sum gir gode argumenter for å få på plass veldrevne og energieffektive tekniske anlegg i alle typer bygg, sier han.

Hvordan fungerer energieffektiviseringen?
BlueTech VVS ser på tiltak i både aktive og passive systemer.
– Typiske tiltak for energieffektivisering av passive systemer er å oppgradere eksisterende bygningskropp. Slik som å skifte vinduer eller etterisolere bygg. Disse systemene i seg selv bruker ikke energi, sier Kjetil
Aktive systemer er installasjoner som bruker energi: Slik som ventilasjonsanlegg og varme- og kjøleanlegg.
– Typiske investeringer i energieffektivisering for et aktivt system er oppgraderinger og utskiftninger av gamle komponenter, moderne automatikk, innreguleringer av vann og luft strømmer, og utskifting av varmekilde, sier Kjetil Hanssen.
Ved investeringer i energieffektivisering er det klokt å se på sammenhengen mellom passive og aktive tiltak.
– Dette kan en partner som BlueTech VVS hjelpe deg med, sier han.

Feilsøking gir tekniske anlegg som fungerer bedre

Det er flere tegn på at VVS-tekniske anlegg trenger en gjennomgang. Med en grundig feilsøking finner vi ut av hvorfor de tekniske anleggene ikke fungerer som de skal.

– Noen av våre kunder trenger bare hjelp med tekniske anlegg som ikke går slik de skal. Andre søker aktivt etter optimalisering av anleggene. Men feilsøking og energieffektivisering henger likevel tett sammen. Det er fordi feilsøking av VVS-anlegg, og påfølgende feilretting, nesten alltid leder til en eller annen form for energieffektivisering, sier daglig leder Kjetil Hanssen.

Hva skjer når varme- og kjøleanlegg ikke fungerer?

Hvorfor? Slike problemer knytter seg ofte til de samme feilene. Blant annet luft i systemet, ødelagte tekniske komponenter, dårlig væskekvalitet og manglende innregulering eller feil innregulering. Når vi i BlueTech VVS feilsøker på et varme- og kjøleanlegg, gjør vi en vurdering av anlegget, identifiserer hva som må gjøres og legger en plan for utbedringer.

Hva skjer når ventilasjonen ikke fungerer?

Hvorfor? Ventilasjonsproblemer kommer ofte av dårlig innregulering, feilkonstruksjoner eller mangel på service og vedlikehold. BlueTech VVS hjelper med å finne årsakene til feil i anlegget, utfører justeringer og reparasjoner, og kan være servicepartner videre.

Hva skjer når styring og regulering ikke fungerer?

Hvorfor? Feil på styring og regulering er ofte forårsaket av mangel på integrasjon mellom ulike systemer, ødelagte komponenter og manglende vedlikehold. BlueTech VVS gjennomgår anlegget og identifiserer hvilke komponenter eller systemer som trenger oppgradering. Vi utfører også nødvendige oppdateringer.

En totalleverandør av VVS

BlueTech VVS er en komplett leverandør av hele prosessen rundt feilsøking av tekniske anlegg. I tillegg til å analysere og rette på feil, kan BlueTech VVS også være servicepartner. Da får du et tverrfaglig VVS-firma som kjenner dine systemer og behov – for skreddersydd og fremtidsrettet vedlikehold. Vi ser ikke kun på enkeltdelene i teknikken: Da blir ikke jobben godt nok gjort. Derfor er vi opptatt av hvordan ulike systemer og teknikk fungerer sammen.
Kun med helhetlig tankegang får vi energieffektivisering som virkelig fungerer – på kort og lang sikt.

Vil du vite hva vi kan gjøre for deg? Ønsker du et tilbud eller å diskutere et prosjekt med oss? Ta kontakt på post@bluetechvvs.no eller ring Kjetil på 938 54 359.

I tillegg til å analysere og rette på feil, kan Bluetech også være en servicepartner slik at du har en partner som kjenner deres system og behov og kan gjøre proaktivt vedlikehold.

Bluetech som helhetspartner

BlueTech VVS er en komplett leverandør av hele prosessen rundt feilsøking av tekniske anlegg. I tillegg til å analysere og rette på feil, kan BlueTech VVS også være servicepartner. Da får du et tverrfaglig VVS-firma som kjenner dine systemer og behov – for skreddersydd og fremtidsrettet vedlikehold. Vi ser ikke kun på enkeltdelene i teknikken: Da blir ikke jobben godt nok gjort. Derfor er vi opptatt av hvordan ulike systemer og teknikk fungerer sammen.
Kun med helhetlig tankegang får vi energieffektivisering som virkelig fungerer – på kort og lang sikt.

Vil du vite hva vi kan gjøre for deg? Ønsker du et tilbud eller å diskutere et prosjekt med oss? Ta kontakt på post@bluetechvvs.no eller ring Kjetil på 938 54 359.

Spørsmål?

Ønsker du å motta et tilbud eller diskutere et prosjekt?